Координаційна рада

 

У К Р А Ї Н А

 

                    ОВІДІОПОЛЬСЬКА    РАЙОННА  РАДА

 

                       Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

     

Про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

На підставі статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вироблення узгоджених пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування та координації зусиль сільських, селищних голів, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку району:

            1. Створити Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради та затвердити її персональний склад (додаток 1).

            2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради (додаток 2).

            3. Дане розпорядження довести до відома сільських, селищних голів району.

            4. Контроль за виконанням даного розпорядження доручити керуючій справами виконавчого апарату районної ради Кривченко І.М.

              

  Голова районної ради                                                                           В.Ю. Плешивцев    

 

                                   

  17 січня 2011 року

  3 /2011-РР

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 1

                                                                                                                  до розпорядження

                                                                                                         голови  районної ради

від 17 січня 2011 року

                                                                                                           № 3 /2011-РР

Персональний склад

Координаційної ради при голові районної ради

 

Плешивцев Владислав Юрійович

голова Координаційної ради, голова районної ради

Кривченко Ірина Миколаївна

заступник голови Координаційної ради,  керуюча справами виконавчого апарату районної ради

Кіфяк Тетяна Юріївна

Відповідальний секретар Координаційної ради, консультант відділу у справах майна виконавчого апарату районної ради

 

Члени Координаційної ради (за згодою)

 

Гоменюк Валентина Михайлівна

Овідіопольський селищний голова

Граб Володимир Олександрович

Великодолинський селищний голова

Шепель Сергій Вікторович

Таїровський селищний голова

Хрустовський Сергій  Григорович

Авангардівський селищний голова

Кушко Віталій  Петрович

Барабойський сільський голова

Крутюк Сергій  Іванович

Дальницький сільський голова

Бабогло Михайло Миколайович

Доброолександрівський сільський голова

Петренко Лариса  Леонідівна

Йосипівський сільський голова

Шибаєв Ігор Валентинович

Калаглійський сільський голова

Печенін Анатолій Андрійович

Кароліно-Бугазький сільський голова

Гуляєв Василь Олександрович

Молодіжненський сільський голова

Чабанова Наталя Миколаївна

Мар'янівський сільський голова

Зубік Михайло Миколайович

Миколаївський сільський голова

Гвоздовський Віктор Олександрович

Надлиманський сільський голова

Балденков Віталій Геннадійович

Новоградківський сільський голова

Слінчук Людмила Олександрівна

Новодолинський сільський голова

Козбур Володимир Петрович

Петродолинський сільський голова

Баштан Михайло Володимирович

Прилиманський сільський голова

Семашко Андрій Борисович

Роксоланівський сільський голова

Стелюк Олександр Іванович

Сухолиманський сільський голова

 

 

Керуюча справами

 виконавчого апарату районної ради                                       І. М. Кривченко

 

 

 

 

 

 

                                                                    Додаток 2

                                                                                                                  до розпорядження

                                                                                                         голови  районної ради

від 17 січня 2011 року

                                                                                                           № 3 /2011-РР

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування

при голові Овідіопольської районної ради

 

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Овідіопольської районної ради (далі - Координаційна рада) керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, рішеннями районної ради та цим Положенням.

 2.  Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє на громадських засадах. До складу Координаційної ради входять голова Овідіопольської районної ради, керуюча справами виконавчого апарату районної ради, відповідальний секретар, сільські та селищні голови району.

3.  Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися як за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради, так і за пропозицією голови районної ради.

      Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям попереднього засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

4.  Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова Координаційної ради, а в разі його відсутності – заступник голови Координаційної ради або обраний Координаційною радою головуючий.

5.  У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, депутати районної ради.

6. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

 7.  Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з виконавчим апаратом районної ради, президією і постійними комісіями районної ради.

 

 

8.  Координаційна рада:

-  готує пропозиції до Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Одеської обласної ради по вдосконаленню чинного законодавства, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування;

-  сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома комітетів Верховної Ради України, секретаріату Одеської обласної ради, постійних комісій районної ради, затвердження та реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

- розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв'язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, до питань приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

-   аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв'язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

- вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає пропозицію до Кабінету Міністрів України та місцевих органів виконавчої влади по сприянню у вирішенні питань придбання транспортних засобів і паливно-мастильних матеріалів, оргтехніки та ін.;

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв'язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

-  спрямовує увагу на поліпшення навчання в районній раді посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад, в районній раді голів постійних комісій районної ради, вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення планів і тематики навчання;

-  підтримує зв'язки з добровільними об'єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

 

Керуюча справами виконавчого апарату районної ради                                                     І. М. Кривченко

<< < Травень 2019 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31