економіка регіону

 

ІНформація

про соціально-економічний стан

 Овідіопольського району

за січень-вересень 2011 року

 

 

Для досягнення основної мети розвитку району-подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж січня-вересня 2011 року дії районної державної адміністрації були направлені на реалізацію основних пріоритетних напрямів розвитку та вирішення проблемних питань Овідіопольського  району

 

 

– Фінансовий стан –

 

І. Виконання доходної частини зведеного бюджету Овідіопольського району за
 9 місяців 2011 року

       Доходна частина загального фонду зведеного бюджету Овідіопольського району без офіційних трансфертів виконана на 118,9 % до планових призначень звітного періоду. При плані 9 місяців 2011 року 65 345,5 тис. грн., фактично надійшло 77 682,5 тис. грн., перевиконання складає     12 337,0 тис. грн.

      Податок на доходи фізичних осіб - основне бюджетоутворююче джерело по наповненню місцевих бюджетів Овідіопольського району.

      На надходження податку на доходи фізичних осіб найбільше впливають показники, які характеризують заробітну плату, а саме: обсяг середньомісячної заробітної плати, зростання фонду оплати праці, витрати на оплату праці, підвищення мінімальної заробітної плати.

       Податок на доходи фізичних осіб виконаний на 113,5 % до планових призначень 9 місяців поточного року. При плані  36 662,3 тис. грн., фактично надійшло 
41 605,2 тис. грн., перевиконання плану складає 4 942,9 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшення становить 1416,8 тис.грн, або на  3,3% менше.

 

Аналіз динаміки податку на доходи фізичних осіб по галузях економіки в цілому по району формується таким чином:

 

Структура наповнення бюджету Овідіопольського  району від галузей економіки                                         за 9 місяців 2011 року:

·        торгівля

-

36,0

%

15 097,5

тис. грн.

·        бюджетна сфера

-

21,8

%

9 132,3

 тис. грн.

·        будівництво та інші 

-

17,5

%

7 311,6

 тис. грн.

·        промисловість

-

9,0

%

3 776,2

тис. грн.

·        сільське господарство

-

7,6

%

3 163,4

тис. грн.

·        суб’єкти підприємництва

-

2,9

%

1 213,5

 тис. грн.

·        транспорт, зв’язок

-

4,8

%

2 007,9

 тис. грн.

·        фінансові установи

-

0,4

%

189,1

 тис. грн.

 

        Найбільша питома вага в загальному обсязі податку у таких рад як: Авангардівська, Овідіопольська, Таїровська, Великодолинська, які є донорами для районного бюджету.

 

        По платі за землю фактично надійшло коштів у сумі 31 936,5 тис. грн., при плані 26 598,1 тис. грн., виконання плану забезпечено на 120,1 %, перевиконання склало 5 338,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2010 року ці надходження збільшились на 9 104,3 тис. грн., або на 39,9 %.

      Збільшення надходжень цього податку зумовлено тим, що у 2011 році Овідіопольська районна державна адміністрація продовжує роботу по залученню додаткових резервів для наповнення сільських та селищних бюджетів району від плати за землю, яка включає:

     -  моніторинг складеного реєстру землекористувань;

     -  інвентаризацію укладених угод оренди землі та комунальних об’єктів до відповідності вимог  чинного законодавства;

    - переукладення угод по оренді земельних ділянок відповідно                                                                до нормативної грошової оцінки земель Овідіопольського району;

    -   погашення податкового боргу по платі за землю.

     Найбільшого темпу росту до відповідного періоду минулого року досягли такі ради, як Миколаївська – 140,2 %, Йосипівська – 118,9 %, Молодіжненська – 117,4 %,  Мар'янівська – 108,6 %,  Доброолександрівська – 103,2 %.

 

      Місцевих податків і зборів при плані на 9 місяців 2011 року – 719,5 тис. грн. фактично надійшло в сумі 1 684,4 тис. грн., що у 2,3 рази більше планових показників. Всі місцеві ради району виконали планові призначення по місцевих податках і зборах.

В порівнянні з січнем-вереснем 2010 року зменшення склало 7619,5 тис. грн. (81%) у зв’язку з вступом в дію нового Податкового кодексу.

 

            ІІ. Виконання доходної частини районного бюджету Овідіопольського району за 9  місяців 2011 року

 

      За 9 місяців 2011 року до Овідіопольського районного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло податків, зборів та інших неподаткових платежів на суму 29 259,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 28 042,7 тис. грн., по спеціальному – 1 216,3 тис. грн. Річний план  2011 року виконано на 88,5 %.

     

      До загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2011 року надійшло податків і зборів в сумі 28 042,7 тис. грн., виконання річного плану  забезпечено на 88,5 %, план звітного періоду виконано на 117,0 %. 

      До основних бюджетоутворюючих податків відноситься податок                                              на доходи фізичних осіб ( 98,9 % в загальному обсязі).

 

       Податок на доходи фізичних осіб виконаний на 117,1 % до планових призначень звітного періоду. При плані 9 місяців 2011 року – 23 683,0 тис. грн., фактично надійшло – 27 736,8 тис. грн., перевиконання становить  4 053,8 тис. грн.

       Плата за реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців надійшла в сумі 41,8 тис. грн., при плані на 9 місяців 2011 року – 40,0 тис. грн., перевиконання становить 1,8 тис. грн.

 

   ІІІ. Виконання видаткової частини районного бюджету  за 9 місяців 2011 року.

        Обсяг виконання видаткової частини районного бюджету за 9 місяців 2011 року склав 139522,6 тис. грн., або 74,7 % до уточнених річних призначень, в тому числі по загальному фонду – 132606,9 тис. грн., тобто 75,7 %, по спеціальному – 6915,7 тис. грн., що складає  60,1 %  від уточнених річних призначень.

      Видатки на захищені статті загального фонду районного бюджету склали             125430,5 тис. грн., в тому числі:

-         оплата праці працівників бюджетних установ – 41604,2 тис. грн;

-         нарахування на заробітну плату – 14623,2 тис. грн;

-         придбання медикаментів, перев’язувальних матеріалів – 1687,5 тис. грн;

-         забезпечення продуктами харчування – 1577,8 тис. грн;

-         оплата комунальних послуг та енергоносіїв –   5268,9  тис. грн;

-         трансферти населенню – 50744,9 тис. грн;

-         трансферти місцевим бюджетам –  9924,0 тис. грн.

       Питома вага заробітної плати з нарахуваннями  в загально бюджетних видатках  без урахування трансфертів складає по загальному фонду  45,8 %  ( 56227,4 тис. грн.).

       Виплата заробітної плати, оплата за енергоносії, продукти харчування, медикаменти забезпечені в повному обсязі відповідно до кошторисних призначень та пропозицій головних розпорядників коштів.  Заборгованість із зазначених виплат відсутня. 

 

       

         На утримання органів місцевого самоврядування спрямовано                              1081,1 тис.грн., що на 299,3 тис.грн. більше 9 місяців 2010 року. В загальному обсязі фінансування  проведені  видатки  на  виконання програми розвитку місцевого самоврядування в Овідіопольському районі – 84,8 тис.грн.

 

          Галузь «Освіта» з загального фонду районного бюджету профінансована на 72,8 % до річних призначень та становить 38780,4 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2010 року збільшення становить 2723,9 тис.грн. В тому числі в загальному обсязі виділених коштів профінансовані наступні програми:

-         Програма розвитку та удосконалення організації харчування учнів в ЗОШ -
805,2 тис.грн.

-         Програма правової освіти населення Овідіопольського району –  1,9 тис.грн.

-         Програма розвитку позашкільних закладів – 10,8 тис.грн.

-         Програма „Вчитель” – 80,0 тис.грн.

-         Комплексна програма «Здоров’я» - 17,9 тис.грн.

-         Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів –
8,8 тис.грн.

-         Програма відпочинку та оздоровлення дітей Овідіопольського району на 2009-2011 роки – 321,8 тис.грн.

 

          Охорону здоров’я профінансовано в сумі 19620,1 тис.грн., що складає 70,3 % від уточнених річних призначень, збільшення в порівнянні з 9 місяцями 2010 року становить – 6349,5 тис.грн. В загальному обсязі фінансування відповідної галузі проведені видатки на виконання наступних програм:

- Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД – 19,3 тис.грн.;

            - Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз в Овідіопольському районі – 85,6 тис.грн.

            -  Комплексна програма «Здоров’я» – 549,1 тис.грн.

- Програма репродуктивне здоров’я  населення   Овідіопольського району –
11,5 тис. грн.

 

          По галузі «Культура і мистецтво»  видатки загального фонду за 9 місяців 2011 року склали 6201,1 тис. грн., що на 583,4 тис. грн. більше ніж у відповідному періоді минулого року. В тому числі в загальному обсязі виділених коштів профінансовані наступні програми:

     - Програма  розвитку культури  - 46,5 тис. грн.

     - Недержавне (додаткове ) пенсійне забезпечення працівників бюджетних установ галузі „Культура” – 29,4 тис. грн.

     - Програма „Архів – захист історичної пам’яті  в Овідіопольському районі” –
14,0 тис. грн.

  

          Програми в галузі сільського господарства профінансовані на 42,8 %   до річного плану в сумі 749,8 тис. грн.,  а саме:

           - програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану  зрошувальних угідь - 250,0 тис. грн.

           - програма „Зерно Овідіопольщини” – 499,8 тис. грн.

    

       Крім основних видатків з районного бюджету виділено субвенцію сільським радам згідно регіональної програми водозабезпечення населених пунктів Овідіопольського району  в сумі – 547,0 тис.грн.,  в тому числі:

          - Овідіопольській с/р – 202,9 тис. грн.

          - Доброолексанрівській с/р – 194,1 тис. грн.

          -Кароліно-Бугазькій с/р - 150,0 тис. грн.

        Субвенцію по програмі забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Овідіопольського району Великодолинській селищній раді  в сумі
 40,0 тис. грн.         

        А також субвенцію згідно програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в сумі  379,8 грн., в тому числі:

-         Великодолинській с/р – 343,1 тис. грн.

-         Миколаївській с/р  - 36,7 тис. грн.

        Крім того була профінансована районна програма раціонального використання та охорони земель Овідіопольського району  в сумі 669,4 тис. грн.

 

Фінансовий результат суб’єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім сільськогосподарських, статистично малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-серпень 2011 року склав –
-28269,3 тис. грн., в січні-серпні 2010 року цей показник складав –  27378,3 тис. грн.  

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила
46,0 %, отримано  45 988,3 тис. грн., що на 16 260,1 тис. грн., або на 26%  менше, ніж у січні-серпні 2010 року.    Основна частина прибутку сформована підприємствами, які займаються операціями з нерухомим майном, наданням послуг підприємцям (62,5%).

Протягом січня-серпня 2011 року збитково працювало 54 % підприємств, сума збитку на 39 387,5 тис. грн. більше, ніж у січні-серпні 2010 року.  Найбільше таких підприємств і організацій на  підприємствах транспорту (100 %), та промислових підприємствах (83,3 %). Загальні обсяги збитку за січень-серпень 2011 року склали 74257,6 тис. грн., що у 2 рази більше, ніж у січні-серпні 2010 року.  Значні суми збитків спостерігалися на промислових підприємствах (22601,1 тис. грн.), підприємствах, які займаються діяльністю транспорту та зв’язку (15207,6 тис. грн.) та підприємствах торгівлі (14045,7 тис. грн.).

            За даними Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі за січень-вересень 2011 року надійшло до бюджету району 157 381,2 тис. грн. податків і зборів, що на 14% менше відповідного періоду минулого року, у тому числі
97 369,4 тис. грн. до місцевих бюджетів, що на 3,7% більше в порівнянні з минулорічним показником. Податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів надійшло 55 861,0 тис. грн.,  що на 7,5 % більше в порівнянні з січнем-вереснем
минулого року.

 


 

 

Таблиця сплачених податків і зборів

 

Підприємства

(основне коло)

 

Сплачено податків та зборів, тис. грн.

 

всього

у % до загальної суми

в т. ч. до місцевих бюджетів

у % до загальної суми

податок з доходів фізичних осіб

у % до загальної суми

Всього надходжень:

157381,2

100

97369,4

100

55861

100

Всього по осн.колу

62366,3

39,6

35325,8

36,3

25458,9

45,6

Промисловості

18369,1

11,7

3975,7

4,1

2363,1

4,2

Сільськогосподарські

5936,1

9,5

5615,5

5,8

3924,8

7,0

Будівельні

7904,1

5,0

2231,7

2,3

1398,9

2,5

Транспорту та зв’язку

736,6

0,5

413,6

0,4

283,7

0,5

Рибного господарства

63,9

0,0

26,9

0,0

7,7

0,0

Торгівля

29356,5

18,7

23062,4

23,7

17480,7

31,3

Інші

95014,9

60,4

62043,6

63,7

30402,1

54,4

 

      Податковий борг по податках до Зведеного бюджету станом на 01.10.2011 року становив 10 022,9 тис. грн. і в порівнянні з початком року  збільшився на
1129,6 тис. грн.,  в порівнянні з січнем-вереснем 2010 року  збільшився в 4,3 рази, або на 7706,2 тис.грн.

Податковий борг по податках до Місцевого бюджету станом на 01.10.2011 року становив 1 676,9 тис. грн., та в порівнянні з початком року збільшився на
789,0 тис.грн., в порівнянні з січнем-вереснем 2010 року на 59 %, або на
622,9 тис. грн.

Податковий борг по податках до Державного бюджету станом на 01.10.2011 року становить 8346, тис. грн., та в порівнянні з початком 2011 року збільшився на
 340,6 тис. грн., в порівнянні з січнем-вереснем 2010 року збільшився в 7 разів, або на 7083,3 тис. грн.

            Динаміка недоїмки по платежах до бюджету

Недоїмка

Станом на 01.01.2011 р.

Станом на 01.10.2011 р.

Станом на 01.10.2010 р.

В порівнянні

з початком року, у %

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року,    у %

До зведеного бюджету, тис. грн.

8893,3

10022,9

2318,3

112,7

432,4

 До державного бюджету, тис. грн.

8005,4

8346,0

1262,7

104,3

661,0

 

Збільшення податкового боргу станом на 01.10.2011 року, в порівнянні з
01.01.2011 року, до місцевого бюджету відбулось за рахунок настання терміну сплати земельного податку  фізичними особами.

За рахунок вжитих заходів примусового стягнення, з початку року мобілізовано:

до Зведеного бюджету – 4024,20 тис. грн.;

до Державного бюджету – 2389,9 тис. грн.

з боржниками, які мають  незначні суми недоїмки, відділом погашення прострочених податкових зобов’язань постійно проводиться робота по погашенню податкового боргу, проводиться погашення заборгованості за рахунок переплат за зверненнями підприємств, попереджаються підприємства по телефону та при наданні квартальних звітів.

Станом на 1 жовтня 2011 року заборгованість юридичних та фізичних осіб перед управлінням Пенсійного фонду України в  Овідіопольському районі зі сплати страхових внесків, яка виникла до 1.01.2011 року (197,3 тис. грн.) збільшилась на 66,7 тис. грн. (34%), становить 264,02тис. грн., та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась  на 2%. 

      Зростання боргу відбулось за рахунок фізичних осіб підприємців на спрощеній системі оподаткування, які не сплатили доплату  єдиного страхового соціального внеску  за 2010 рік. Заборгованість, яка виникла після 01.01.2011 року зі сплати внесків по єдиному соціальному внеску станом на 01.10.2011 року складає  
86,6 тис. грн.

 

Підприємства, які мають найбільші суми заборгованості зі сплати страхових внесків до  Пенсійного фонду:

 

Назва підприємства

Сума боргу (тис. грн.)

Заходи

по страховим внескам

по єдиному соціальному внеску

СТОВ «Іллічівська птахофабрика»

41,1

-

На розгляді суду та ВДВС

ТОВ «Мега»

19,5

12.3

На виконанні в ВДВС

ТОВ «Грааль»

12,8

-

На розгляді суду

З метою поліпшення платіжної дисципліни управлінням Пенсійного фонду в Овідіопольському районі систематично проводяться семінари, виїзні приймальні, зустрічі з колективами, друкуються статті в місцевій пресі та розміщаються статті на інтер-порталі району з питання пенсійного законодавства.

З керівниками підприємств-боржників, які мають недоїмку, постійно проводиться робота щодо погашення податкового боргу. Керівництво підприємств запрошується на засідання координаційної ради із забезпечення надходжень місцевих бюджетів та здійснення оперативного аналізу надходжень до державного бюджету від Овідіопольського району.

Надходження коштів зі сплати страхових внесків за ІІІ квартал 2011 року, при плані 131,3 млн. грн. складає 124,5 млн. грн., або 94,8%.

 

– Сільське господарство –

 

В районі функціонує 75 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 273 селянсько – фермерських господарств, які вирощують сільськогосподарську продукцію на площі 47,8 тис. га, із них на зрошуваних землях -16,8 тис. га. Багаторічні насадження займають 4342 га, в тому числі сади – 1521 га, виноградники – 2821 га.

 

Під урожай 2011 року було засипано 1600 т насіння ярових зернових і зернобобових культур, що склало 102,4% до плану. Накопичено 3700 т мінеральних добрив, що на 314 т більше, в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Це дало можливість підживити 75% площ озимих зернових культур, що складає 10450 га  озимих зернових та 2496 га ріпаку.

На всій площі озимих зернових культур проведено обробіток посівів проти бур’янів, площа обробленої території складає -12 тис. га, також був проведений обробіток проти хвороб на площі 10 567 га.

В кінці липня в районі завершились жнива по збиранню ранніх зернових та зернобобових культур. Валовий збір зерна  по району склав 58 834 т, що на 4 180 т  менше показника минулорічного року, або на 5,3 %, в тому числі: озимої пшениці -30 677 т при урожайності 31,1 ц/га, що на 2,1 ц/га менше минулого року; озимий ячмінь-15 464 т, при урожайності 30,2 ц/га, що на 4,2 ц/га більше минулорічного показника; гороху-3 107 т, при урожайності 14,7 ц/га що на 12,9 ц/га більше показника минулого року.

 Станом на 01.10.2011 року господарства району завершили збирання пізніх ярових культур. Зібрано соняшнику на площі 4 190 га (4 995 га) при урожайності 12,1 ц/га, кукурудзи на зерно зібрано на  площі 415 га (450 га) при урожайності – 41,8 ц/га.  З площі 1 662 га зібрано винограду на площі 1250,7 га при середній врожайності 44,2 ц/га, і валовому зборі – 5 529 т, що на 28% більше минулорічного показника. Виноградарство району, в цілому,  з перезимівлі  вийшло без втрат. Господарства своєчасно провели обрізку рослин, комплекс заходів по підживленню і захисту насаджень від хвороб і шкідників. Завершити збирання урожаю ягід планується в кінці жовтня.

В кінці вересня 2011 року господарства всіх форм власності розпочали посів озимих культур під урожай 2012 року. Станом на 01.10.2011 року посіяно: озимого ріпаку – 2 312 га; озимої пшениці 6 766 га, або 75,1 % до плану; озимого ячменю – 1 637 га, або 32%; озимих на зелений корм 95 на, 15,8 % до плану.  Нажаль темпи посівної компанії низькі, через засушливий клімат.

В кращі агрономічні терміни завершились посіви овочевих культур та  висадка розсади: капусти-127 га, моркви - 49 га, буряку - 29 га, огірків - 33 га, помідорів - 612 га, цибулі - 310 га, інших овочів (зелений горошок, перець, баклажани, квасолі, зелені культури) - 841 га, продовольчі баштанні - 434 га. Станом на 01.10.2011 року зібрано 1 235 га овочевих культур при середній врожайності 195 ц/га. (помідори, цибуля, зелений горошок, кабачки, огірки), триває збирання моркви, буряку та капусти.

По програмі «Овочі Овідіопольщини 2011-2015 роки» передбачено фінансування з районного бюджету в сумі 500,0 тис. грн. Кошти товаровиробникам, за посіяний гектар овочів на зрошенні,  будуть виплачені до кінця 2011 року.

 

Тваринництво.

Станом на 01.10.2011 року у сільськогосподарський підприємствах району поголів’я великої рогатої худоби складає 2518 голів, яке  зменшилось в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 303 голови: поголів’я корів становить 1039 голів, що на 50 голів менше минулого річного показника. Зменшення відбулось за рахунок вибуття поголів’я з КСП ім. «Трофімова» (видача на майнові паї). Поголів’я свиней на рівні відповідного періоду минулого року і становить 5051  голів.

Реалізовано худоби та птиці в живій вазі станом на 01.10.2011 року 5 315 цнт, або 138% від минулорічного показника.

Виробництво молока, за звітний період  2011 року, зменшилось на 9,4 % порівняно з січнем-вереснем 2010 року і становить 30 134 цнт.  На фуражну  корову надоєно 2 900 кг молока.

По програмі «Тваринництво Овідіопольщини  2011-2015 роки» передбачено фінансування з районного бюджету в сумі 500,0 тис. грн. Кошти будуть виплачені товаровиробникам і населенню району за поголів’я великої рогатої худоби молочного напрямку наявного на 01.01.2011 року до кінця 2011 року.

 

– Промисловість –

 

   У січні-серпні 2011 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму – 319 698,0 тис. грн. (2,0% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області). В січні-вересні 2010 року сума реалізованої продукції складала 445 268,3 тис. грн., що на 28,2% більше показника 2011 року.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за січень-серпень  2011року  по району становив 4531,3 грн., що на 29,6 % менше проти відповідного періоду минулого року.

Промислова галузь району представлена підприємствами з виробництва харчових продуктів, підприємствами хімічної промисловості, машинобудування, та будівельної галузі.

Майже 50% підприємств основного кола займаються виробництвом продуктів харчування.

За січень-вересень 2011 року збільшили обсяги виробництва: м’ясних продуктів -               ТОВ «Лібра»; овочів консервованих - ТОВ «Арго ЛТД», вина виноградного -
 ТОВ «Аквавінтекс»; пластмасових виробів - ТОВ ВКФ "Пласт Бак"; виробництва хімічних виробів - ТОВ «Істарома»,  виробництва інших готових металевих виробів - ТОВ «Модеста».

 

      Збільшилось виробництво продуктів харчування за  січень-вересень
2011 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого  року:

§        ковбасних  виробів   на 28,4 % більше і становить 370 т;

§        риби солоної (з оселедцем) –  на 69,2 % більше і становить 22 т;

§        риби копченої   на 42,3 % більше і становить 37 т;

§        виробництво овочевих соків (томатні) – на 13 % і становить 149 т;

                  Зменшився обсяг  виробництва:

·        хлібобулочних виробів   на  68,6 % (через закриття СП «Діполос» на реконструкцію);

·        борошна    на 53 % і становить 1662 т;

·        овочів консервованих – на 24,6 % і становить 1365 т;

·        кормів для сільськогосподарських тварин – на 43,7 %  і становить  626 т.

 

      Збільшилось виробництво, в порівнянні з січнем - вереснем 2010 року:

§        коньяку, що становить - 41,6 тис. дал., або на 36 % більше ніж у минулому  році;

§        безалкогольних напоїв  становить –   26 тис. дал, або на 63 % більше показника минулого року;

      У порівнянні з січнем-вереснем 2010 року зменшилось виробництво:

§        виноградного вина  – на 44,7 % і становить 1284,7 тис. дал.;

§        шампанського  – на 75,8 % і становить 26,2 тис. дал.

 

Виробництво  будівельних  та металевих матеріалів.

      Зменшилось виробництво у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року:

·  металевих виробів  – на 50 % менше і становить 2485 т.;

·  бетону товарного –  на 23 % менше і становить 20,6 т;

·  блоків з цементу – на 56,3 % менше і становить 1,4 млн. шт. ум. од.;

·  елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу – на 2,6 % менше і становить 18,4 тис. куб. м.

            Зменшилось виробництво в машинобудівній галузі, а саме з виробництва верстатів на 53%, об’єм виробленої продукції  за січень-вересень склав - 3 шт.

            Збільшилося виробництво в хімічній галузі-з виробництва пластмасових виробів на 5,3 % і складає 645 т.

 

Динаміка основних показників соціально-економічного розвитку підприємств основного кола Овідіопольського району за січень-вересень 2011  рік.

Показники

Січень-вересень

2011 р.

Січень-вересень

2010 р.

Аналогічний період.

2011 р. до

2010 р. у %

Обсяг реалізованої продукції,   тис. грн.

319698,0

445268,3

71,8

Виробництво найважливіших видів промислової продукції

Вироби хлібобулочні, т

840,0

2674,0

31,4

Ковбасні вироби, т

370,0

162,0

228,4

Риба солона та пресерви з риби, т

22,0

13,0

169,2

Риба копчена, т

37,0

26,0

142,3

Борошно, т

1662,0

3545,0

46,9

Корми для с/г тварин, т

626,0

1111,0

56,3

Овочі консервовані, т

1365,0

1811,0

75,4

Безалкогольні напої, тис. дал.

26,0

16,0

162,5

Коньяк, тис. дал.

41,6

30,6

135,9

Виноградне вино, тис. дал.

1284,7

2322,8

55,3

Шампанське, тис. дал.

26,2

108,7

24,1

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, тис. куб. м

18,4

18,9

97,4

Бетон товарний, тис. т

20,6

26,6

77,4

Блоки з цементу, млн. шт. ум. од.

1,4

3,2

43,8

Металеві вироби (металочерепиця та профіля),т

2485,0

4507,0

55,1

Вироби з пластмаси, т

645,0

612,7

105,3

Верстати, шт.

3,0

6,4

46,9

Цегла керамічна, млн. шт. ум. од.

0,0

6,4

0,0

Металоконструкції, т

33,0

0

0,0

Раковини та мийки, шт.

31 349,00

0

0,0

 

Динаміка  реалізованої продукції підприємствами основного кола району.

(тис. грн.)

Підприємства основного кола

Січень-вересень

2010 р. до 2010 р., у %

2011

2010

СП "Діполос"

3 623,60

8 408,60

43,09

ТОВ "Лібра"

9 887,40

5 141,20

192,32

АП "Протос"

5 442,10

8 488,10

64,11

ВАТ "Завод Іллічівський"

3 532,80

8 079,60

43,72

НПП "Нива"

112 702,30

99 204,10

113,61

ТОВ "Овідіопольвино"

4 670,80

4 172,90

111,93

ВАТ "Вікторія"

29 965,20

39 054,70

76,73

СП "Аквавінтекс"

18 576,10

5 352,30

347,07

ТОВ "Арсенал"

31 833,00

49 835,50

63,88

СП "Ростверк"

94,00

322,80

29,12

ТОВ "Великодолинський завод ЗБК"

22 206,30

18 004,50

123,34

ЗАТ "Бетонекс"

9 733,60

11 405,60

85,34

ТОВ ВКФ "Пласт Бак"

10 647,80

6 309,90

168,75

ТОВ "Арго ЛТД"

7 796,00

41 864,20

18,62

ВАТ "Катран"

87,00

437,80

19,87

ТОВ "Морімото і К"

369,00

535,30

68,93

ТОВ "Фаберпласт"

315,40

2 663,50

11,84

ТОВ "Стройкераміка"

3 904,50

106,80

3655,90

ТОВ "Істарома"

2 799,60

465,90

600,90

ТОВ "Модеста"

5 404,50

1 629,40

331,69

ТОВ "Укрбудкомплект"

507,20

8 541,90

5,94

Загальна

284 098,20

320 024,60

88,77

- Будівельна діяльність -

У січні-вересні 2011 року підприємствами, що працювали за будівельними контрактами, виконано робіт на суму 133134 тис. грн., що на 14,7 %  більше, ніж у січні-вересні 2010 року.

Серед регіонів області у січні-вересні 2011 року район  за обсягами будівельних робіт, виконаних власними силами, посів 3 місце, за темпами зростання обсягів будівництва проти відповідного періоду минулого року зайняв 10 місце.


     

За січень-вересень 2011 року з районного бюджету профінансовано                    132,18  тис. грн.   на проведення робіт:

Ø     капітального ремонту адмінбудівлі в с. Миколаївка (під розміщення ФАПу), профінансовано видатки на загальну суму -13,8 тис. грн.;

Ø     реконструкцію початкової школи в с. Доброолександрівка на суму -
23,4 тис. грн.;

Ø     капітального ремонту Кароліно-Бугазької амбулаторії на суму -   43,2 тис. грн.;

Ø     проектних робіт,  експертизи  та  капітального  ремонту  Таїровської  ЗОШ -              51,6 тис. грн.;

Ø     капітальний ремонт внутрішнього санвузла в Новоградківській ЗОШ.

 

– Транспорт та зв’язок –

 

За січень-вересень 2011 року підприємствами автомобільного транспорту доставлено вантажоодержувачам 65,7 тис. т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі  50100,0 тис. ткм, що відповідно на 3,3 %  та  на  48,5 %  більше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 4 444,40 тис. пасажирів, що на 69,4%  більше січня-вересня 2010 року.

 


        Підприємствами   зв’язку   (ТОВ «Крос-Овідій», СТ «Аіст» та ЦТП №19 ОФ ВАТ «Укртелеком») за січень-вересень  2011 року надано   всього   послуг  на суму - 2948,3  тис. грн., що на 22,5% більше показника 2010 року.

 

– Розвиток підприємництва –

 

В районі станом на 1 жовтня 2011 року зареєстровано 8513 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 2538 юридичних та 5975 фізичних осіб. З початку року ліквідовано – 512 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: 30 – юридичних  та 482 – фізичних осіб підприємців.

За січень-вересень 2011 року зареєстровано 476 суб’єктів підприємництва, в тому числі 91 юридичних та 385 фізичних осіб. Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності здійснюється за принципом “єдиного вікна ”.

Для розвитку та підтримки підприємницької ініціативи безробітних Овідіопольським  районним центром зайнятості здійснюється інформаційна роз’яснювальна робота щодо започаткування безробітними власної справи. З початку 2011 року отримали фахову підготовку для заняття підприємницькою діяльністю 16 безробітних.

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, поліпшення умов для господарської діяльності створено «Дозвільний центр», до якого звертаються суб’єкти підприємницької діяльності. Також їм надаються консультації та приймаються  документи для отримання дозволів.

За січень-вересень 2011 року до «Дозвільного центру» звернулося 468 осіб підприємницької діяльності. Державним адміністратором задовільнено 330 фізичних та юридичних осіб, щодо отримання різноманітних дозвільних документів фізичним та юридичним особам, надано 231 консультація.

      В районі затверджено «Програму підтримки малого підприємництва в Овідіопольському районі на 2011-2012 роки», заходами якої передбачено                   забезпечення сталого розвитку цілісної та ефективної системи підтримки малого бізнесу, формування сприятливих умов для його подальшого розвитку.

В рамках Програми підтримки малого підприємництва в Одеській області на 2010-2012 роки прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 13.05.2011 року №329/А-2011 «Про затвердження Порядку виділення та використання коштів обласного бюджету на фінансового-кредиту підтримку суб’єктів малого підприємництва» та розпорядження від 17.06.2011 року №460/А-2011, яким затверджено склад конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору суб’єктів малого підприємства на отримання фінансово-кредитної підтримки з обласного бюджету.

Охочі підприємці мають змогу подати потрібні документи до конкурсної комісії та отримати грошову допомогу для здійснення підприємницької діяльності.

 

 

– Житлово-комунальне господарство –

 

Упродовж січня-вересня 2011 року населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів
36909,5 тис. грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг  зменшилась у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року на 16,2 % і на початок жовтня становила 2385,0 тис. грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 0,7 місяців. В порівнянні з початком року заборгованість зі сплати населення за житлово-комунальні послуги  зменшилась на 24,4 %.

У серпні 2011 року мали борг за 3 місяці і більше: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 17,7% власників особових рахунків, газопостачання – 23,0%, централізоване водопостачання та водовідведення – 9,1%, вивезення побутових відходів –5,9%.       

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка заборгованості за житлово-комунальні послуг (тис. грн.)

 

Житлово-комунальні платежі

Сума заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг

На початок

2011 року

За січень-вересень 

2011 року

За січень-вересень 

2010 року

В порівнянні з початком року, у %

В порівнянні з відповідним періодом минулого року, у %

3152,2

2385,0

7586,7

75,6

31,4

 

Оплата населенням житлово-комунальних послуг за січень-серпень 2011 року

Нараховано населенню до сплати,

тис. грн.

Оплачено населенням,

тис. грн..

Рівень оплати населенням, у %

Усього з початку року

 У т.ч. у вересні

Усього з початку року

 У т.ч. у вересні

Усього з початку року

 У т.ч. у вересні

36593,8

1967,7

36909,5

2432,1

100,9

123,6

 

   На виконання заходів, передбачених Програмою водозабезпечення населених пунктів Овідіопольського району у 2002-2011 роках, рішенням сесії районної ради від 30.12.2010 року № 40-VІ «Про районний бюджет Овідіопольського району                  на 2011 рік» передбачено 949,9 тис. грн., станом на 15.10.2011 року використано за цільовим призначенням 713,6 тис. грн.

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, забезпечення їх сталого розвитку для належного надання споживачам комунальних послуг відповідно до визначених нормативів і стандартів при дотриманні умов економічної обґрунтованості та соціальної справедливості, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат було затверджено Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Овідіопольського району на 2011-2015 роки.

 В 2011 році кошти бюджетного призначення, у тому числі із загального та із спеціального фондів, на виконання бюджетної програми не передбачалися.

В 2011 році в рамках Програми були виконані наступні заходи:

- щоквартально Овідіопольська районна СЕС проводить відбір проб питної води по населеним пунктам району для лабораторного дослідження її якості;
- усі артсвердловини обладнані засобами обліку води, а також на кожній врізці  на центральних водогонах філії «Інфоксводоканал» та КП «Іллічівськводоканал» встановлені водо лічильники;
- в кожній сільській та селищній радах ведеться облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
- сільські та селищні ради проводять роботу по корегуванню генпланів населених пунктів;
- в районній газеті «Наддністрянська правда» постійно висвітлюються питання житлово-комунального господарства;
- комунальні підприємства  впроваджують засоби обліку питної води. На теперішній час обладнано 85 % абонентів водолічильниками;

   Рішенням сесії Овідіопольської районної ради від 23.07.2009 року № 467-V «Про об’єкти (майно) спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, управління якими здійснює районна рада» райдержадміністрації делеговані повноваження по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району установ освіти, культури та охорони здоров’я». По результатам роботи цих закладів в осінньо-зимовий період 2009-2010 років було проведене детальне їх обстеження і проведена нарада за участю представників ВАТ «Одесагаз» та Держгірпромнагляду.

За період 2005-2010 роки проведена робота щодо приведення схем теплопостачання до більш сучасних і заміна обладнання на більш економне, а також впровадження сучасних паротрубних котлів «Колві», насосів «Grungfos», застосовані металопластикові вікна та двері, поліетиленові та металопластикові труби.

Розпорядженням голови Овідіопольської райдержадміністрації від
04.05.2011 року  № 423 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років» були затверджені заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального, паливно-енергетичного господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років.

Структурними підрозділами районної державної адміністрації проведені підготовка обслуговуючого персоналу газового обладнання та інструктажів. Пакети документів щодо виконання необхідного комплексу заходів до початку опалювального сезону 2011-2012 рр. представлені до Овідіопольського УЕГГ. Перед початком опалювального сезону проводилося технічне обслуговування та виконання пусконалагоджувальних робіт газового обладнання установ газовим господарством та іншими спеціалізованими організаціями, які мають на це відповідні документи (ліцензію). Дозволи на початок експлуатації устаткування підвищеної небезпеки Територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області є в наявності. Енергопаспортизація Центральній районній лікарні забезпечена.

 

 

– Демографічна ситуація,

 ринок праці та соціальний захист населення –

 

Упродовж січня-серпня 2011 року внаслідок природного приросту населення кількість жителів Овідіопольського району збільшилась на 106 осіб. Обсяг природного скорочення у січні-серпні 2011 року порівняно з січнем-серпнем
2010 року збільшився на 75 осіб (у 3,4 р. б.). Це сталося внаслідок збільшення кількості народжених на 19 осіб (на 2,9%) і зменшення кількості померлих на 56 осіб (на 9,1%).

Природний рух населення у порівнянні з січнем-серпнем 2010 року характеризується такими даними:

 

Усього

Січень-серпень 2011р. у % до січня-серпня 2010р.

Січень-серпень 2011р.

Січень-серпень 2010р.

Кількість народжених (осіб)

666

647

102,9

Кількість померлих (осіб)

560

616

90,9

Природний приріст (скорочення) населення (осіб)

106

31

у 3,4 р.б.

Кількість шлюбів (одиниць)

328

308

106,5

Кількість розлучень (одиниць)

67

157

42,7

У січні-серпні 2011 року число зареєстрованих шлюбів порівняно з січнем-серпнем 2010 року збільшилось на 20  одиниць  (на 6,5%).

Число зареєстрованих розлучень за цей же період зменшилось на 90 одиниць (на 57,3%).

У січні-серпні 2011 року  зафіксовано міграційний приріст на 863 особи.

У результаті загального приросту кількість наявного населення району збільшилась на 133 особи і за оцінкою на 1 вересня 2011р. становила 71523 особи.

 

За даними Овідіопольського районного центру зайнятості на початок               2011 року на обліку перебувало 119 незайнятих громадян, протягом січня-вересня 2011 року  зареєстровано – 454 осіб та  працевлаштовано  240 осіб.

Для громадян, кваліфікація яких не відповідає сучасним вимогам ринку праці, проводилось профнавчання за професіями, які дають можливість займатись індивідуальною трудовою діяльністю і на які є постійний попит на ринку праці. Найбільшою популярністю серед безробітних користуються професії перукаря, обліковця бухгалтерського обліку, водія, слюсаря з ремонту автомобілів, візажиста, продавця. На  початок 2011 року навчання проходило 17 осіб, протягом січня-вересня 2011 року  направлено на профнавчання 59 осіб, з них 38 особи під конкретне замовлення роботодавців. Станом на 1 жовтня 2011 року 712 осіб закінчили навчання, з них - 57 осіб працевлаштовані.

 

      За даними Держкомстату України середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника в Овідіопольському районі за вересень                2011 року становила 2268,0 грн. В порівнянні з січнем 2011 року (1832 грн.) середньомісячна заробітна плата збільшилась на 436 грн., або на 23,7  % більше.

На кінець вересня 2011 року кількість громадян, не зайнятих трудовою діяльністю, які перебували на обліку в державній службі зайнятості становить -104 осіб, мали статус безробітного – 101, рівень зареєстрованого безробіття по Овідіопольському районі – 0,2 % (по Одеській області – 0,7%)

Станом на 1 січня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати на підприємствах облікового кола району становила 23,5 тис. грн., та на підприємстві банкруті СТОВ «Іллічівська птахофабрика» - 13, 0 тис. грн.  За останніми даними, станом на 1 жовтня 2011 року  заборгованість із заробітної плати на економічно-активних та на підприємствах банкрутах району відсутня.

З початку 2011 року  спеціалістами відділу праці управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації проведено 11 перевірок з питань вивчення стану організації виробництва і праці на підприємствах району. На 7 керівників підприємств матеріали передано до прокуратури Овідіопольського району для подальшого реагування. На 2 керівників підприємств матеріали передано до Територіальної державної інспекції праці  в Одеській області для подальшого реагування. Проведено 20 засідань районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості  заробітної плати та легалізації доходів. На засідання було запрошено 124 керівників підприємств, на яких виявлена заборгованість із виплати заробітної плати, заборгованість із сплати внесків до Пенсійного фонду України та які не дотримуються мінімальних гарантій в оплаті праці.

 

       Постійно проводиться робота по покращенню надання послуг у сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення.

       В Овідіопольському районі нараховується  8 971 пільговиків: 198 інвалідів війни, 448 учасника бойових дій, 273 сім’я  загиблих та померлих  ветеранів війни, 1211 учасників війни, 6120 дітей війни, 248 ветеранів військової служби, 473 багатодітні сім’ї.

Згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» пільгова категорія громадян користується пільгами при сплаті за користування житлово-комунальними послугами в межах середніх норм споживання.

З початку 2011 року було виплачено компенсацію на придбання вугілля та скраплений газ 83 чол. на загальну суму – 36,2 тис. грн. та виплачено грошової компенсації на скраплений газ – 98 чол. на суму – 7,4 тис. грн.  

      Забезпечено технічними  засобами  реабілітації  інвалідів та дітей-інвалідів                (35 чол.). З початку року забезпечено санаторно-курортним лікуванням двоє ветеранів війни. Виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування
43 чол. на суму 12475,0 тис. грн. Видано 39 направлень  на протезно-ортопедичні вироби  інвалідам та особам похилого віку. З початку року було видано 10 санаторно-курортних путівок інвалідам війни, учасникам війни та інвалідам загального захворювання. Нараховано компенсацію на бензин, ремонт і технічне обслуговування 57 особам на суму 5,34 тис. грн.

З початку 2011 року надана цільова адресна допомога населенню на лікування:
564 особам на суму – 476,04 тис. грн., в тому числі: за рахунок Фонду-11 чол. на суму
1,7 тис. грн., координаційною радою – 552 чол. на суму-414,3 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету – 1 інваліду ВВВ на суму 59,9 тис. грн., надана натуральна допомога продуктами харчування-67 особам на суму 2,3 ти. грн.  

На обліку перебувають 338 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них отримали грошову допомогу на харчування  175 пільговиків на  суму 285,06 тис. грн. 

На виконання районної соціальної цільової програми «Милосердя в дії на                      2011 – 2013 роки» з метою підтримки малозабезпечених верств населення профінансовано з районного бюджету 1025,18 тис. грн., в тому числі:

-   виплату матеріальної допомоги 655 особам  на соціально-побутові потреби та лікування, придбання медикаментів, проведення операцій та на інші потреби на суму – 515,2 тис. грн.;

-   проведено поховання 15 незатребуваних осіб на суму 12,0 тис. грн.

-   придбано 6 слухових апаратів на суму 20,5 тис. грн.;  

-   виплачено 4 сім’ям, які виховують трійню -180,0 тис. грн.;

-   придбано 7  санаторно-курортних путівки  для лікування ветеранів праці на суму 34,62 тис. грн.;

-   надана цільова адресна допомога 18 хворим з нирковою недостатністю на суму
7,3 ти. грн.;

-   надана фінансова підтримка 7 донорам району на суму 1, 07 тис. грн.;

-    придбано 4 санаторно-курортних путівки для оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на загальну суму –
27,1 тис. грн.; та багато інших послуг.

      Станом на 1 жовтня 2011 року державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми отримують 5783 сім’ї. З початку року нараховано  і профінансовано  допомогу в сумі  36378,76 тис. грн.

Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям станом на 1 жовтня                   2011 року отримують 109 сімей. З початку року нараховано і профінансовано допомогу на суму 1387,94 тис. грн.

Державну соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам станом на 01.10.2011 року  отримують 434 особи. З початку року допомогу нараховано і профінансовано на суму 3 316,6 тис. грн.

Станом на 1 жовтня 2011 року субсидією на оплату житлово-комунальних послуг користуються 818 сімей. З початку року субсидія на оплату ЖКП нараховано і виплачено на суму 223,46 тис. грн. Субсидія на відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу призначена 7 сім’ям на суму 3,5 тис. грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення за  січень-вересень 
2011 року укладено 38 угод з підприємствами надавачами послуг з оплати ЖКП, 11  угод з підприємствами надавачами послуг телефонного зв’язку, 2 угоди з авто перевізниками, 1 угода по перевезенню залізничним транспортом пільгових категорій населення.

Станом на 01.10.2011 року Овідіопольський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надає соціальні послуги 1026 особам які потребують сторонньої  допомоги:

-  510 осіб – обслуговує відділення соціальної допомоги вдома;

- 516 осіб стоять на обліку у відділенні організації надання грошової та натуральної допомоги.   

Робітниками територіального центру обслуговується 510 осіб, в тому числі: 19 інвалідів війни, 1 учасник бойових дій, 125 учасників війни, 27 сімей загиблих, 217 дітей війни.  Їм надається всіляка допомога по господарству: придбання продуктів харчування, предметів першої необхідності, ліків, виклик лікаря, приготування їжі та багато інших соціальних послуг. В територіальному центрі створений і успішно функціонує прокат засобів догляду за тяжко і хронічно хворими ветеранами війни та праці.

До ЄДАРПу по Овідіопольському району  внесено 16 687 пільговиків.

 

– Охорона здоров’я –

 

Загальна сума видатків на лікувально-профілактичні заклади району з початку                 2011 року склала 19 718,3 тис. грн., план 2011 року становить – 27 927,5 тис. грн.
З них на медикаментозне лікування у медичних закладах району використано
1672,6 тис. грн. (план 2011 року – 2407,5 тис. грн.), в тому числі на безкоштовне лікування – 650,0 тис. грн., виконання до плану 2011 року становить 100 %.

Для забезпечення медичної допомоги населенню в районі функціонує 26 закладів охорони здоров’я, у тому числі: Центральна районна та Великодолинська селищна лікарні, 8 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, 9 фельдшерсько-акушерських та 4 фельдшерських пункти. Крім того, функціонують 4 цілодобові фельдшерські бригади швидкої медичної допомоги: з них 2 – при Центральній районній лікарні та по одній у Великодолинській селищній лікарні та Новоградківській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.

      Протягом кварталу продовжувалась реалізація програм, спрямованих на покращення рівня та якості надання медичних послуг жителям району. Так, на виконання районної програми «Милосердя в дії на 2008-2011 роки», з метою забезпечення достатнього запасу донорської крові та заохочення донорства, продовжувалась виплата донорам за кожну здачу крові в розмірі 150 грн. З початку 2011 року донорами корові стали 186 осіб та заготовлено 93 л. крові.

 

– Освіта –

 

         При всій складності нинішньої економічної ситуації в районі проведено значну організаційну і практичну роботу щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти, збереження мережі шкіл, дошкільних навчальних закладів та позашкільних закладів, ремонту їх приміщень, зміцнення матеріально-технічної бази закладів, забезпечення підручниками.

         Діяльність усіх органів влади у сфері освіти  спрямована на якісну і доступну освіту, всебічний розвиток науки, підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, технічне забезпечення та комп’ютеризацію навчальних закладів.

         В мережі Овідіопольського району знаходиться 21 дошкільний навчальний заклад, з них працює 19 ДНЗ, 2 дошкільних навчальних закладів тимчасово не працюють - Мар’янівський  ДНЗ (ВАТ «Чорноморець», приватна форма власності) який потребує капітального ремонту та Прилиманський ясла-садок (закритий з 1995 року), знаходиться в аварійному стані.

             Всього в  районі проживає 5389 дітей дошкільного віку, у 19 дошкільних навчальних закладах виховується 1954  дитини дошкільного віку.

              Крім того, при ЗНЗ відкрито 10 груп (180 дітей) для підготовки дітей 5-річного віку до школи. Всього охоплено дошкільною освітою 2180 дітей.

              З метою підготовки до нового 2011-2012 року в дошкільних навчальних закладах здійснено поточні ремонти приміщень, придбано обладнання для харчоблоків, закуплено дитячі іграшки за кошти сільських та селищних рад та за залучені кошти.

              В районі продовжують функціонувати 23 навчальні заклади, з яких 2 ЗНЗ – I ступеню, 18 ЗНЗ – I-III ступенів, 2 НВК “Загальноосвітня школа   I-III ступенів-гімназія”, НВК“Загальноосвітня школа   I-III ступенів-ліцей” №1, які здійснюють освітній процес, реалізуючи загальноосвітні програми середньої (повної) загальної освіти, надаючи, як правило, учням загальну середню гуманітарну освіту поглибленого типу з вивченням  двох-трьох іноземних мов, античної й зарубіжної  літератури, історії мистецтв тощо.      

           У Кароліно-Бугазькій ЗОШ продовжують роботу експериментальні профільні класи та класи на базі ОНПУ та ОНАХТ, у Великодолинському НВК        “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей”- на базі ОНПУ.

            Продовжено співпрацю з Одеською однорічною школою майстрів сільського господарства, де вже впродовж 5 років  учні загальноосвітніх навчальних закладів району здобувають профільну освіту за професією «Кухар», «Кондитер», «Плодоовочівник», «Штукатур». В 2011-2012 навчальному році в агрошколі здобувають робітничу кваліфікацію 16 учнів Йосипівської ЗОШ.

         З метою оптимізації  освітньої мережі, забезпечення підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування навчальних  закладів, рівного доступу до якісної  освіти, урізноманітнення освітніх послуг, що надаються навчальними закладами у новому навчальному році розпочато роботу Прилиманського навчального округу з технологічним профілем навчання. Учні 10-11 класів Прилиманської та Таїровської ЗОШ здобувають спеціальність швачок та закрійника на базі Прилиманської ЗОШ.

        Оптимізація мережі навчальних  закладів  у сільській місцевості потребує забезпечення організованого підвезення дітей та педагогічних працівників до місць навчання і роботи та у зворотному напрямку. За межею пішохідної доступності проживають та підвозяться 9 шкільними автобусами 803 учні та 71 педагогічний працівник. Для забезпечення стовідсоткової потреби у підвозі учнів до школи та підготовки до 2011-2012 навчального року придбано 1 автобус для підвозу учнів Новодолинської та Прилиманської ЗОШ.

          Специфіка Овідіопольського району (район розташований поблизу обласного центру) та прогнозування деякого зростання учнівського контингенту в 2011-2014 роках дає підстави на подальше функціонування всіх навчальних закладів Овідіопольського району.

          Так, учнівський контингент загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році зріс, у порівнянні з 2010-2011 навчальним роком на 193 учні і становить 7212 чоловік.

           В період підготовки загальноосвітніх навчальних закладів до нового навчального року проведено роботу по забезпеченню ефективного використання інформаційних, мультимедійних та електронних засобів навчання, створення мережі інформаційного забезпечення сфери освіти і запровадження інтерактивних методів навчання на базі освітнього онлайн-округу Овідіопольського НВК-гімназії.

            В 2011-2012 навчальному році на базі Овідіопольського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» продовжує роботу Регіональний коледж підприємництва та соціальної роботи, який функціонує при Одеському національному університеті ім.. І.І. Мечникова. Учні загальноосвітніх навчальних закладів Овідіопольського району навчаються за спеціальністю «Прикладна математика» та «Бухгалтерський облік».

           Повною загальною середньою  освітою  охоплено 99,96 % дітей шкільного віку.  

           Всі загальноосвітні заклади району забезпечені доступом до мережі Інтернет.      

           Навчальний процес у загальноосвітніх закладах району організовано відповідно до Типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. У всіх школах з другого класу вивчається іноземна мова.

           В 2011-2012 навчальному році безкоштовне харчування отримують  3047
 учнів, з них: 439 дітей харчуються буфетною продукцією, а 2608 учнів охоплено гарячим харчуванням.

           З метою якісної підготовки загальноосвітніх навчальних закладів району до нового 2011-2012 року здійснено поточні ремонти шкільних приміщень, придбано меблі та обладнання для класних кімнат, придбано нове обладнання для харчоблоків. Всі роботи, в основному, здійснено за залучені кошти.

        У  районні функціонують 4 позашкільні навчальні заклади: Будинок  дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків, дитячо-юнацька спортивна школа № 1, дитячо-юнацька спортивна школа № 2.  В 2011-2012 навчальному році дані позашкільні навчальні заклади відвідують 2585 вихованців, що становило 36, 1 % від загальної кількості учнів.

            У дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 до початку нового 2011-2012 навчального року частково зроблено розмітку спортивного майданчика, за рахунок  районного бюджету придбано 2 нових монітори та ноутбук, на загальну суму
6,0 тис. грн. У спортивній школі № 2  відкрито відділення футболу на базі Новоградківської ЗОШ.

         Районною станцією юних техніків проведено поточний ремонт кабінетів на суму 1,50 тис. грн. (400 грн. – районний бюджет, 1100 грн. – залучені кошти), ремонт моторів 2 картинги на суму 4,0 тис. грн. (1,50 грн. – районний бюджет, 2,50 грн. – залучені кошти), зроблено цементну доріжку біля входу до навчального закладу, проводиться перевірка та ремонт 2 комп’ютерів, закуплено матеріали для роботи гуртків. Ведеться робота по благоустрою території закладу.

 

– Культура –

 

Мережа закладів культури району налічує: 24 бібліотеки, 20 клубних закладів, 5 шкіл естетичного виховання та 1 історико-краєзнавчий музей. У закладах культури працюють 113 клубних формування та гуртків художньої самодіяльності; 86 колективів аматорського мистецтва,  10 колективів із званням «Народний» і «Зразковий»  та 3 клуби за інтересами. Щомісячно проводяться засідання клубу «А життя триває» та щоквартально проводяться засідання клубу шанувальників українського слова.

З метою вдосконалення, реалізації державної політики в сфері культури, збереження і розвитку культурного потенціалу району, відродження української та інших національних культур проводились різноманітні концертні програми:

Серпень 2011 року:

- День Незалежності України та День прапора України;

- Пісенний фестиваль до Дня молоді.

Вересень 2011 року:

- Всеукраїнській День бібліотек;

- День села Дальник;

- День іменника (для дітей з функціональними обмеженнями);

- Зустріч та концерт для польської делегації;

- День підприємця.

 

– Фізична культура і спорт –

В районі існує розширена мережа фізкультурно-спортивних закладів: КП «Палац спорту ім. В.І. Дукова» з філіалом у с. Новоградківка, дві дитячі юнацькі спортивні школи, які мають 12 філій у населених пунктах району, 30 спортивних майданчиків, стадіон на 1500 місць, стрілецький тир, 19 спортивних залів, 9 майданчиків з тренажерним обладнанням.  Жителі району мають змогу займатись боротьбою дзюдо, гандболом, волейболом, баскетболом, футболом, кульовою стрільбою, художньою гімнастикою, легкою атлетикою.

Протягом січня-вересня 2011 року проведено наступні заходи:

- першість району з волейболу серед чоловіків, де взяло участь 14 команд, призерами стали команди смт. Великодолинське, с. Кароліно-Бугаз та
с. Петродолинське.

- у змаганнях серед жінок брали участь 12 команд. Призерами стали                                          команди смт. Великодолинське, с. Петродолинське та с. Новоградківка;

- першість району з баскетболу серед чоловіків, де брали участь 11 команд, призерами стали команди смт. Овідіополь, с. Прилиманське, с. Кароліно-Бугаз.

- з міні-футболу змагались 18 команд. Призові місця посіли команди  смт. Великодолинське, смт. Овідіополь, с. Барабой;

- районні змагання з настільного тенісу;

- спартакіада призовної та допризовної молоді, де взяли участь 16 команд;

- змагання з велоспорту «Трофей Овідіополя»;

- легкоатлетичний пробіг, присвячений Дню визволення Овідіополя, де брало             учать 200 учнів;

- районний футбольний фестиваль «Даруймо радість дітям»;

- районна спартакіада школярів;

- спартакіада державних службовців;

- кубок губернатора;

- проведення Дня фізичної культури та спорту в Овідіопольському районі;

Та багато інших спортивних змагань.

На підготовку та проведення спортивних змагань з районного бюджету за
 9 місяців 2011 року  витрачено 83,0 тис. грн.

Всі призери нагороджені грамотами.

– Молодіжна та сімейна політика –

 

З метою створення сприятливих умов для духовного, фізичного та інтелектуального розвитку молоді в районі діє Програма підтримки дітей та молоді  в Овідіопольському районі на 2006-2012 роки.

На виконання Програми з метою підтримки  творчих здібностей учнівської молоді  30 обдарованих дітей району – учнів загальноосвітніх навчальних закладів щомісячно отримують стипендію в розмірі 240 грн., а 27 дітей із соціально-незахищених сімей отримують соціальну стипендію в розмірі 200 грн.

В районі встановлено стипендії 15 талановитим молодим спортсменам та 6 їх тренерам. Щомісячно з районного бюджету на виплату стипендій  виділяється
16 тис. 520 грн.

На території району проживає 606 багатодітних сімей, у яких виховується 2052 дитини. Станом на 20.10.2011 року 517 багатодітних сімей отримали посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 1075 дітей віком від 6 до 18 років отримали посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, що надає їм можливість користуватись пільгами, встановленими Законом України від 19.05.2009 року № 1343-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей».

           В районі 4 сім’ї, у яких виховуються трійні. За 9 місяців 2011 року їм надано допомогу в сумі 180 тис. грн.

                   Багатодітним матерям (а їх налічується 37) Овідіопольського району, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей згідно з Положенням про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001, присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

 

      В червні-серпні 2011 року відпочинком та оздоровленням охоплено 6105 дітей Овідіопольського району. Для цього з районного бюджету було використано
3 773,7 тис. грн. з них:

-         у 19 пришкільних таборах відпочинку з денним перебуванням та у 17 таборах праці та відпочинку відпочило 4632 дитини (використано з місцевого бюджету 329,2 тис. грн.);

-          у стаціонарних дитячих оздоровчих закладах оздоровлено 1473 дитини               (використано 3 444,5 тис. грн.), а саме:

      - 11 дітей-сиріт (використано з державного бюджету 29,6 тис.  грн.);

      - 398 дітей (використано з місцевих бюджетів 1 014,3 тис. грн.);

      - 9 дітей (за рахунок спонсорської допомоги в сумі 29,0 тис. грн.)

        - 1055 дітей (за рахунок коштів батьків в сумі 2 371,6 тис. грн.).

За рахунок коштів обласного бюджету Овідіопольському району виділено 25 дитячих путівок до закладу оздоровлення та відпочинку дітей «Чайка» (смт Сергіївка Білгород-Дністровського району).

За рахунок коштів державного бюджету влітку 2011 року 28 дітей району відпочили в Міжнародному дитячому центрі «Артек», 4 дитини - в Українському дитячому центрі «Молода гвардія».

 

 

Показники оздоровлення дітей Овідіопольського району

 у 2004 - 2011  р.р.

Рік

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Кількість оздоровлених дітей

Видатки на

організацію оздоровлення дітей

(тис. грн.)

З районного бюджету

Залучені кошти

Всього

2004

7943

3300 (41,5 %)

88,7

89,2

177,9

2005

7640

4152 (54,3 %)

166,6

102,6

269,2

2006

7322

4535 (62 %)

390,0

138,4

528,4

2007

7037

4806 (68,3 %)

398,6

142,0

540,6

2008

6932

5770 (88,3 %)

979,5

584,2

1 563,7

2009

6451

5743 (89,0 %)

769,5

514,1

1 283,6

2010

6603

6239 (94,5 %)

1427,4

-

1427,4

2011

6765

6105 (90,2 %)

1343,5

2430,2

3773,7

 

 

На  утримання  будинків  сімейного  типу та прийомних сімей, створених в Овідіопольському районі,  з початку  2011  року  з    державного      бюджету      нараховано та профінансовано 949 296,65 грн.

В службі у справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації ведеться загальний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, який станом  на  30.09.2011   року  нараховує  259 дітей зазначеної категорії та дітей, які опинилися в кризових умовах - 16 дітей. На кожну дитину, яка перебуває під опікою/піклуванням у сім’ях громадян, заведена паперова картка обліку у розрізі по кожній сільській та селищній раді. Постійно забезпечується робота з Єдиним електронним банком даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання та Єдиним електронним банком даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом ІIІ кварталу 2011 року  виявлено та  поставлено  на  облік  7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 8 дітям надано відповідний статус.  Призначено опіку/піклування для 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще на 1 дитину, позбавлену батьківського піклування готуються документи щодо призначення  опіки.

            Службою у справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації спільно з працівниками кримінальної міліції у справах дітей, відділу освіти проведено  профілактичні рейди «Діти вулиці», «Підліток», «Вокзал»,  які спрямовані на запобігання бродяжництву, жебракуванню та профілактики негативних явищ серед дітей та повернення їх до навчання за постійним місцем проживання, надання адресної допомоги неповнолітнім, які опинилися у кризових умовах. 

Так, за звітній період проведено  64 рейди, перевірено 45 місць концентрації молоді.  Під час рейдів виявлено 17 дітей, які займалися бродяжництвом, з них 3   дітей повернуто в сім’ї, 14 до шкіл-інтернатів. До адміністративної відповідальності за  порушення правил торгівлі спиртними напоями притягнуто 14 осіб. По виявленим порушенням складені адмінпротоколи.

За звітній період проведено  79 профілактичних  бесід з неповнолітніми та їх батьками. За неналежне виконання батьківських обов’язків службою у справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації підготовлено та передано до суду 3 позовні заяви щодо позбавлення батьківських  прав батьків та 5 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав одного з батьків.  Поставлено на облік до служби у справах дітей Овідіопольської районної державної адміністрації за скоєння правопорушень 3 дітей, знято –  3   дітей у зв’язку з повноліттям.

Проведено 5 засідань комісії з питань захисту прав дитини. Основними питаннями на розгляд були:

-   питання щодо позбавлення батьківських прав батьків по відношенню до дітей
(7 батьків);

- питання щодо призначення опіки/піклування над дітьми (10 осіб);

- питання щодо здійснення правочинів за участю дітей (4 дитини);

- питання щодо визначення місця проживання  малолітньої дитини (4 дитини);

- питання про звільнення опікунів/піклувальників від повноважень (2 опікуна);

- питання про визначення порядку спілкування з дитиною(5 питань);

- питання про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав батьків по відношенню до дітей (4 батьків).

 

 

- Курортно – рекреаційний комплекс -

 

            За своїм туристично-рекреаційним потенціалом Овідіопольський район  посідає одне з провідних місць в області. Рекреаційна прибережна територія району близько 14 км. Особливість економіко-географічного розташування, розвинута транспортна мережа, благодатні природно - кліматичні умови, наявність пам’яток природи, архітектури, історії  та культури створюють сприятливі передумови  для формування високорентабельної туристично-рекреаційної галузі.

Понад 61 туристично-оздоровчий заклад, в яких одночасно можливо розмістити біля 10 тисяч осіб,  приймають і обслуговують туристів і відпочиваючих.

Пріоритетом розвитку туристичної галузі району є надання частині

 території району статусу курорту місцевого значення та створення екологічно -  чистої території для залучення додаткової кількості туристів.

            Прийняття нормативно-правового акту «Курорт місцевого значення», метою  якого є сприяння  створенню  конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного  задовольнити  туристичні потреби населення країни, надасть змогу  створити  сучасну матеріально - технічну базу галузі, спроможну надавати якісні рекреаційно-туристичні послуги, підвищити  інвестиційну привабливість та збільшити надходження податків до бюджету району.

 На реалізацію вищевказаних проблем   також направлена Програма підтримки туристично-рекреаційної галузі в Овідіопольському районі на 2011-2012 роки.

На даний час Одеським інститутом курортології проведені в повному об’ємі польові роботи та завершується обробка лабораторних досліджень природних ресурсів Овідіопольського району. Завершення робіт  планується в кінці 2011 року.

 

- Інвестиційна діяльність -

 

Наслідком  світової фінансово-економічної кризи стало погіршення фінансового стану підприємств, різке зменшення прибутковості та кредитоспроможності підприємств, скорочення позикових ресурсів.

В умовах дефіциту наявних ресурсів одним  з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування є залучення як вітчизняних, так і додаткових іноземних інвестицій в реальний сектор економіки.

З метою покращення рівня життя та соціального захисту громадян, зокрема: створення нових робочих місць та залучення фінансових ресурсів, потрібних для сталого соціально-економічного розвитку району, владою району ведеться робота щодо залучення інвестицій в розвиток інфраструктури Овідіопольського району.

Протягом останніх років до району з реалізацією своїх проектів зверталось не мало потенційних інвесторів, але лише декілька проектів знаходиться на стадії оформлення земельних ділянок, містобудівних та техніко-економічних обґрунтувань.

На даний час продовжують реалізацію 3 інвестиційні проекти:

1.      Будівництво ВЕС потужністю 120 МВт на  територіях Овідіопольської селищної і Роксоланівської сільської рад (орієнтована вартість проекту – 360,0 тис. дол. США);

2.      Будівництво ВЕС потужністю 200 МВт на територіях Йосипівської, Мар`янівської, Новодолинської сільських рад (орієнтована вартість проекту – 300,0 тис. дол. США);

3.      Побудова Одеського регіонального туристичного-рекреаційного центру з розміщенням готельно-ресторанного комплексу на території Авангардівської селищної ради (орієнтована вартість проекту – 2500,0 тис. дол. США).

 

- Земельні відносини -

 

В Овідіопольському районі рішенням Овідіопольської ради від 24.04.2008 р. №281-V затверджена Програма раціонального використання та охорони земель в Овідіопольському районі на 2008-2010 роки.

Рішенням Овідіопольської районної ради № 624 від 29.10.2010 року продовжено термін виконання Програми до 2015 року, та внесено зміни до додатку щодо виконання нових видів робіт, а саме:

-         реалізація заходів, передбачених Схемою землеустрою району і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель (залуження та заліснення земель, рекультивація порушених земель на території району);

-         здійснення заходів з інвентаризації земель та розмежування земель державної і комунальної власності в межах та за межами населених пунктів.

Згідно  доручення Президента України від 22.12.2010 року №1-1/3069 щодо забезпечення розмежування земель державної та комунальної власності, відділом Держкомзему у Овідіопольському районі вжито низку заходів з проведення робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності на території Овідіопольського району, а саме:

ü      відповідно до рішень сільських та селищних рад Овідіопольська районна рада прийняла рішення від 11.03.2011 року № 90-VІ «Про погодження питання розмежування земель державної та комунальної власності за межами населених пунктів на території Овідіопольського району».

ü      розпорядженням Овідіопольської районної державної адміністрації від 09.03.2001 р. № 190  погоджено сільським, селищним радам розмежування земель державної та комунальної власності та створено комісію щодо визначення земель, які залишаються в державній власності та тих, які передаються до земель комунальної власності.

ü      сільськими та селищними радами укладено договори на виконання робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності, в межах населених пунктів,  з ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» та ДП «Одеська регіональна філія центру державного земельного кадастру». Роботи профінансовано з бюджетів сільських, селищних рад та районного бюджету в обсязі 60% від суми договору.

 

 

 


 

 

 

 


 

<< < Січень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31